I tylko wtedy :)
I tylko wtedy :)
Zapraszamy!\r\n
Zapraszamy!rn
Jak anioła głos ;)
Jak anioła głos ;)
Kot przychodzi do człowieka po pomoc -