Prawo szariatu zostanie wprowadzone także Polsce -